رهبر معظم انقلاب: 🔹آقای رییس جمهور در صحبتشان پرداختند به مسئله اقتصاد و مواردی ذکر کردند که «باید این کار بشود»؛ مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان!

صابر خراسانی

.